Η τροφή σου το φάρμακό σου...το φάρμακό σου η τροφή σου

Πλήρης Οδηγός Φαρμακευτικών Φυτών (Βιβλίο)


Ένας υπερπλήρης οδηγός για όλους όσους θέλουν
να χρησιμοποιήσουν φυτά για φαρμακευτικούς - θεραπευτικούς σκοπούς.

ΠΗΓΗ