Η τροφή σου το φάρμακό σου...το φάρμακό σου η τροφή σου

Τα βότανα από την αρχαιότητα ως σήμερα.